2024 оны 04 сарын 19
Дуудлага хүлээн авах төв 10 мянга гаруй дуудлага иржээ
Улаанбаатар хотын орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дуудлага хүлээн авах төвд өнгөрсөн онд нийт 10722 дуудлага иржээ. Үүнээс 7199 буюу 67.14%-ийг Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдэд шилжүүлсэн, 3032 буюу 28.3%-ийг газар дээр нь мэдээ мэдээлэл өгч шийдвэрлэж ажилласан байна. Тус газрын харьяа Зүүн түгээх төвийн Ус дулаан дамжуулах 79 дүгээр төвийн хэрэгцээний халуун усны Ф89 буцах 2 метр шугамыг сольж хэрэглэгчдэд хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн халуун усыг түгээж байна.

24news.mn

http://24news.mn
© 2024 он. Энэхүү вэб хуудас нь зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан.